Porilaisten alkoholiasenteet 2014

Porilaisten alkoholiasenteita kartoitettiin neljännen kerran helmikuussa 2014. Alkoholiasennekysely tavoitti 809 vastaajaa. Kyselyyn pääsi vastaamaan Porin kaupungin internet etusivulta. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että porilaisten alkoholiasenteet ovat muuttuneet sallivimmiksi ja ”löyhemmiksi”. Tosin tämä voi esim nuorten juomiseen puuttumisen kohdassa olla harha, tai johtua siitä, että nuorten juomiseen puututaan nykyään tehokkaammin kuin muutama vuosi sitten, eikä porilaiset koe enää niin laajasti että nuorten juomiseen pitäisi puuttua vielä enemmän. Asenteissa oli paljon eroa niin sukupolvien kuin sukupuolenkin välillä. Liitteenä asennekyselyn tulokset vuosittaisessa vertailussa.