Vastaa Porin päihdetilannekyselyyn ja vaikuta Porissa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön!

KÄYTÄÄNKÖ PORISSA LIIKAA ALKOHOLIA? HUOLESTUTTAAKO NUORTEN PÄIHTEIDENKÄYTTÖ? OVATKO PORILAISET TIUKEMPIEN SÄÄNNÖSTEN KANNALLA VAI KANNATETAANKO PORISSA SAATAVUUDEN LISÄÄMISTÄ?

Kyselyn tarkoituksena on selvittää Porin seudulla asuvien asenteita ja kokemuksia liittyen päihteisiin ja päihdepoliittisiin asioihin. Kyselyllä kartoitetaan porilaisten näkemyksiä liittyen päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyn avulla parannetaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteuttamista Porissa.

On tärkeää saada tietää millaiset asiat olisivat vastaajien mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja asukkaat pitävät hyvinä. Kyselyyn voi osallistua Porin kaupungin verkkosivuilla nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Kyselyn tulokset eivät edusta koko Porin asukkaiden mielipidettä, mutta jokainen näkemys ja idea on arvokas apu työn kehittämisessä. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa, ja ehkäisevän päihdetyön tekijöiden verkosto voi verrata eri alueilla esiin tulevia näkemyksiä.

Tiedon keruusta ja käsittelystä vastaa Porin perusturvan ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö.

Kiitos, jos Sinulla on hetki aikaa osallistua paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen!

Kyselyyn pääsee vastaamaan Porin kaupungin internet- etusivulta ja suora linkki kyselyyn on: http://www.pori.fi/asiointi/kyselyt/paihdetilannekysely.html.stx

Kysely on avoinna maaliskuun 2016 ajan.