Vastuullinen anniskelu Porin seudun ravintoloissa

PORILAISISSA RAVINTOLOISSA ON TURVALLISTA VIETTÄÄ ILTAA

Tästä huolimatta alkoholin kulutus siirtyy yhä enemmän valvomattomiin olosuhteisiin

Otsikkoa tukevat tulokset, jotka tulevat ilmi pääsiäisen pyhinä 2014 toteutetussa vastuullinen anniskelu–kampanjassa. Vastuullinen anniskelu- kampanjaan osallistui 25 porilaista ravintolaa, niin Porin keskustasta kuin lähiöistäkin.  Kampanjan aikana, 17.4. - 20.4.2014, ravintolat keräsivät lukumäärät seuraavista tapahtumista:

  •  Asiakas käännytettiin ovelta liiallisen päihtymyksen vuoksi

  • Asiakas käännytettiin ovelta tai kieltäydyttiin tiskillä anniskelemasta alaikäisyyden vuoksi

  • Asiakkaalle kieltäydyttiin anniskelemasta alkoholia päihtymyksen vuoksi

  • Asiakas poistettiin ravintolasta päihtymyksen tai häiriökäyttäytymisen vuoksi

 

Alkoholilain uudistuessa ja valtakunnallisen alkoholikeskustelun käydessä kuumana sekä ravintoloiden osuuden kokonaiskulutuksesta edelleen laskiessa, on tärkeää nostaa esille, että ravintoloiden omavalvonta on Porissa tehokasta. Laajalti on omaksuttu ajatus, että asiakkaiden hyvä kunto ja vastuullinen anniskelutoiminta ovat kaikkien, myös ravintolan etu. Ravintolassa alkoholin nauttiminen ja anniskelu tapahtuu vastuullisessa, valvotussa ja turvallisessa ympäristössä.

Pääsiäisen pyhien aikana kampanjassa mukana olevissa ravintoloissa oli pitkälti yli sata tapausta, joissa asiakasta ei hyväksytty ravintolan asiakkaaksi tai hänelle kieltäydyttiin anniskelemasta tiskillä liiallisen päihtymyksen vuoksi. Ikärajavalvontaa tehdään aktiivisesti erityisesti nuorten suosimissa paikoissa ja tästä syystä kymmeniltä alaikäisiltä evättiin sisäänpääsy ravintolaan.

Kampanja aikana ravintoloista oli poistettu useita asiakkaita aktiivisen omavalvonnan ansiosta ja muiden asiakkaiden turvallisen ajanvieton takaamiseksi. Poliisilta saatujen tietojen mukaan Pääsiäiskampanjan aikana Porissa kotihälytykset työllistivät poliisia viisinkertaisesti verrattuna ravintolahälytyksiin.

Kampanja toteutettiin Porin perusturvan Pakka (paikallinen alkoholipolitiikka) - toiminnan, porilaisten ravintoloiden ja Satakunnan Matkailu- ja ravintolayrittäjät ry:n yhteistyönä. Kampanja on osa laajaa yhteistyötä, jota Porin seudulla tehdään päihdehaittojen vähentämiseksi.