Poimintoja Pakka- hankkeen konkreettisista toiminnoista 2010

Poimintoja Pakka- hankkeen konkreettisista toiminnoista 2010

Pakka- hankkeen toimesta Poriin on koottu paikallisista vähittäiskaupan, Alkon, ravintolan oppilaitoksen, poliisin, alkoholitarkastajan, ammattiyhdistyksen edustajista työryhmä, jonka asiantuntijuutta tullaan hyödyntämään suunniteltaessa ehkäisevän päihdetyön menetelmiä juuri elinkeinon puolelle. Pääteemoina työryhmän työskentelyssä on vastuullinen myynti ja anniskelu sekä elinkeinon harjoittajien sitouttaminen vastuulliseen toimintaan.

Pakka- hanke osallistui, Huume ei vie huolia- foorumin, jo aikaisempina vuosina toteuttamaan alkoholin välittämistempaukseen. Tempaus toteutettiin koulujen päättymisviikonloppuna kauppojen ja Alkojen edustalla. Alkoholin välittämistapahtumiin puututtiin (sakotettiin) ja tempauksessa jaettiin tietoa alkoholilaista koskien juuri alkoholin välittämistä. Tempaukseen osallistui myös poliisin edustajia, jolloin mahdollisuudet puuttua lain noudattamatta jättämiseen lisääntyvät.

Porilaisella Tikkulan ABC- liikenneasemalla järjestettiin toukokuussa mopox- tapahtuma, joka oli suunnattu ”mopo-ikäisille” nuorille. Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda esiin päihteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. Pakka- hanke osallistui tapahtumaan lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ehkäisevä päihdetyö, Pakka- hankkeen projektityöntekijän ominaisuudessa jalkautuu/ jalkautui yhdessä nuorisotoimen, sosiaalipäivystyksen sekä poliisin kanssa nuorten pariin tekemään ehkäisevää päihdetyötä.

Pori Jazzien yhteydessä on jo useana vuonna ollut valtakunnallinen laaja ajankohtaisasioita käsittelevä keskustelutapahtuma, Suomi Arena. Suomi Arenan yhteydessä on kolmipäiväinen kansalaistori tapahtuma, johon Pakka- hanke osallistui yhteistyökumppaniensa kanssa vieden Pakka/ ehkäisevän päihdetyön tietoutta kansalaisten keskuuteen. Tarkoituksena on myös teettää Audit- kyselyitä katugallup tyyppisesti.

Pakka- hanke osallistuu Porilaisten koulujen terveyspäiviin viemällä päihdetietoutta nuorille sekä tapahtumiin kutsutuille vanhemmille ja isovanhemmille.

Porin Pakka- hankkeen tavoitteena on hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia. Toteutumassa onkin Facebook sivuston luominen Porin Pakka- hankkeelle ja sen ylläpito tiedottamiskanavana niin nuorille, vanhemmille kuin yhteistyökumppaneille.

Audit- koulutusten järjestäminen Porin ja yhteistoiminta-alueen perusturvan työntekijöille. Tavoitteena Audit- menetelmän laaja käyttöönotto eri ammattiryhmissä.

Projektityöntekijä osallistuu poliisin ja muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä toteutettaviin elinkeinon omavalvontaa tehostaviin viranomaisvalvontoihin, jolloin ehkäisevän päihdetyön näkökulmaa saadaan konkreettisesti vietyä elinkeinonharjoittajille.

Hankkeessa on käynnistelty yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jolloin saadaan nuoret itse osallistettua toimintaan. Tulevat vastuullisen myynnin ja anniskelun ammattilaiset ammattikoulusta olivat mukana tekemässä Pakka- hankkeen alkuvaiheen alkoholin ostokokeita. Diakonia- ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuivat havainnoivien ravintola- asiakasarviointien toteuttamiseen. Oppilaitosyhteistyöstä on tarkoituksena muodostaa jatkuvaa ja suunnitelmallista sekä tulevaisuudessa lisätä sitä esimerkiksi opinnäytetöiden toteuttamisen muodossa.

Tarkoituksena on järjestää vähittäiskaupan, Alkon ja ravintoloiden henkilökunnalle draaman menetelmin toteutettavia alkoholilakiin pohjautuvia koulutuskokonaisuuksia, jotka on rakennettu Pakka- hankkeen aikaisemmilla hankeseuduilla. Myös vastaavanlaiset kokonaisuudet on tarkoitus järjestää vanhemmille vanhempainilloissa sekä nuorille oppitunteina.

Porin Pakka- hankkeessa on suunniteltu ja valmistettu vastuullisuus- koulutus kaupan alan työntekijöille, esimerkiksi juuri työnsä aloittaville. Myös alueellista kauppakeskusyhteistyö- mallia valmistellaan ja markkinoidaan elinkeinon harjoittajille. Mallissa on yhteistyön lisääntymisen myötä tarkoituksena tehostetummin puuttua vastuullisuus asioihin ja erityisesti alkoholin välittämisen ongelmaan.

Yhtenä ehkäisevän päihdetyön menetelmänä otetaan käyttöön vanhemmille sekä urheiluseurojen valmentajille suunnatut kirjeet, joihin on koottu tietoa nuorten alkoholin käytöstä, ja joissa korostetaan aikuisen, vanhemman tai valmentajan, vastuuta nuorten päihdeasioissa. Kirjeistä löytyy työntekijän yhteystiedot, jolloin kysymysten esittäminen sekä palautteen antaminen on helppoa ja toivottavaa.